Riziko - oheň

Oheň je jedním z nejtěkavějších, nejvytrvalejších a nejničivějších nebezpečí na světě.

Oheň může udeřit bez varování a během několika sekund dosáhnout nezvladatelného a smrtelně nebezpečného rozsahu. Odborníci, kteří čelí ohni jako nebezpečí, vyžadují nejlepší ohnivzdorné oděvy a prostředky, jaké jsou k dispozici. Tam, kde dochází k přímému působení plamene a teplotě vyšší než 1100 °C, je CarbonX jedinou nehořlavou tkaninou, která si zachovává pevnost a pružnost a tvoří tak odolnou ochrannou bariéru. Nehořlavé oblečení na této úrovni ochrany poskytuje osobám vyskytujícím se kolem ohně a vystaveným nebezpečí zasažení přímým plamenem čas a může tak vest k záchraně života.

Podívejte se, jak Vás CarbonX chrání před závažnými riziky: