Prohlášení o jakosti

Muži a ženy nosící nehořlavé textilie CarbonX jsou profesionálové, kteří nasazují své životy každodenně v některém z nejnamáhavějších a nejnebezpečnějších prostředí. Tyto osoby věří úrovni ochrany, kterou poskytuje CarbonX pro tyto situace. Bereme to vážně. Každému našemu klientovi poskytujeme nejlepší ochranné řešení pro nebezpečí, jimž jsou vystaveni, a testujeme naše materiály, abychom ověřili, že každý produkt CarbonX splňuje naše jedinečné standardy výkonu.

PROGRAM JAKOSTI CARBONX

Naše nehořlavá vlákna jsou podrobována přísným a důsledným zkouškám, které zaručují, že při zhotovení našich přízí jsou použita pouze ta vlákna, která splňují naše požadavky na dané složky.

Příze je spřádána za vysoce specializovaných podmínek pro daného klienta, aby vyhověla dodatečné zkoušce a ověření její kvality před převedením do podoby látek.

Každá dávka textilie je testována přímo ve výrobním závodě na základě předepsaných zkoušek, aby se ověřila kvalita materiálu a shoda všech dávek vyráběného materiálu před expedicí.