Technické detaily materiálu

VLÁKNO

Látky CarbonX jsou vyráběny za využití oxidovaných polyakrylonitrilových vláken (OPF). OPF je teplotně stálé, nehoří, neroztaví se ani se nevznítí, je nepropustné vůči postříkání roztaveným kovem a má výjimečný elektrický odpor.
Jedním z četných testů v rámci trhu samozhášecích prostředků, který představuje neuvěřitelné schopnosti OPF, je test na limitní kyslíkové číslo, zkráceně LKČ. Standardně se postupuje tak, že v ochranné atmosféře se za použití plynového plamene zapálí horní část vzorku. Jakmile dojde ke vznícení, tak je plamen stažen, a stanoví se nejnižší potřebná koncentrace kyslíku, která bude podporovat a udržovat hoření. Čím vyšší je poměr LKČ, tím je vlákno teplotně stabilnější.
Vzduch obsahuje objemově přibližně 20.95% kyslíku, takže jakýkoli materiál s limitním kyslíkovým číslem (LKČ) menším než je tato hodnota, bude na vzduchu snadno hořet. Naopak materiály s limitním kyslíkovým číslem vyšším než 20.95 mají sníženou schopnost hoření i sníženou schopnost šířit plamen. Po odstranění zdroje (plamene) je tato schopnost dokonce nulová (materiál nehoří). Jak znázorňuje graf dole, CarbonX na bázi OPF má LKČ 55, což udává, že k hoření vyžaduje téměř trojnásobno množství kyslíku než je ve vzduchu.
Stejně přesvědčivou ukázkou výjimečných schopností oxidovaných polyakrylonitrilových vláken, je zachování jejich pevnosti i po intenzivním zatížení horkem nebo ohněm. Graf níže podrobně ukazuje hodnotu pevnosti, kterou si zachovají různá vlákna, pokud dojde ke zvýšení teploty v průběhu času. Při 120°C je OPF jediné vlákno, které má stále 100%-tní původní pevnost. I po deseti minutách expozice při teplotě 260°C překoná OPF konkurenční produkty a zachová si úžasných 40% pevnosti.
I když je OPF samo o sobě mimořádně vhodnou základní složkou pro výrobu nehořlavých produktů, je pro optimální provedení textilie a její plný funkční výkon nutné použít i výztužné vlákno.

PŘÍZE

Aby OPF vlákna poskytovala trvalou maximální ochranu a zlepšila pevnost příze, jsou tato vlákna míchána s výztužnými vlákny, čímž se optimalizuje hmotnost příze pro zhotovení tkanin CarbonX. Tato směs zvyšuje odolnost proti oděru a praní i odolnost proti proříznutí. Vše je vyváženo tak, aby umožnilo textilii CarbonX zachovat si pevnost a flexibilitu během katastrofické události, např. při požáru, při postříkání roztaveným kovem nebo při zásahu elektrickým obloukem. Navíc je možné složení směsi dle potřeby měnit a tím dosáhnout optimálních vlastností látky pro specifické případy použití a tím ochranu proti specifickým rizikům.

PROVEDENÍ

Textilie CarbonX jsou nepřekonatené. Textilie CarbonX se nevznítí, nehoří, neroztaví se, nesmrští se ani se významně nerozloží při zásahu ohněm, roztaveným kovem nebo elektrickým obloukm. Dokonce i po intenzivním zásahu ohněm si CarbonX uchová celistvost a své ochranné vlastnosti. Řada textilií CarbonX je k dostání v široké paletě pletenin, tkanin a netkaných textilií a poskytuje maximální ochranná řešení pro téměř každé použití v těch nejnebezpečnějších podmínkách současné doby.

 


Limitní kyslíkové číslo (LKČ)

Limitní kyslíkové číslo (LKČ)


 


 

Graf zachování pevnosti


Graf zachování pevnosti